Uw privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en (in geval van voetreflextherapie) gegevens over uw gezondheid. Tevens zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De persoonsgegevens die ik opsla zijn: naam, mailadres en waar mogelijk telefoonnummer. Deze worden voor facturering en contact gebruikt. Het mailadres wordt ook gebruikt om u op de hoogte te brengen van nieuwe zaken omtrent mijn praktijk.

In het geval van voetreflextherapie noteer ik ook gegevens over uw gezondheid. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Deze bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand zoals ik deze van u heb ontvangen in de intake en aantekeningen over de voortgang van de voetreflexbehandelingen. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ook houd ik mij aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).